De caiguda

EL TENDAL ESTIL TELÓ
Els tendals estil teló, or són un model de tendal amb fixació a barana, és a dir que està compost per un petit braç amb un passador i una molla i una altra petita peça d’alumini que està subjecta a la barana del balcó.

El tendal teló, ofereix dues posicions, una completament estès, i una altra, completament vertical. Quan està vertical, queda en la part superior del balcó, no deixant cap element del tendal a la nostra vista. És ideal per a balcons amb baranes.

PUNT RECTE TENSIÓ

El tendal estil punt recte tensió segueix els mateixos principis que l’anterior, traient que el punt d’ancoratge deixa de ser a la barana per passar a estar ancorat a paret. D’aquesta manera aconsegueix tenir un angle d’obertura de 180° amb mides de braç modificables.